Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

9.01 Ongewenste omgangsvormen, integriteit en vertrouwensinspecteur

Parmant Scholen staat voor een veilige leer- en werkomgeving: voor leerlingen en voor medewerkers. Iedereen moet zich bij ons veilig kunnen voelen! In je doen en laten, in het geven en ontvangen van feedback, in het kunnen én mogen zijn wie je bent. Ongewenste omgangsvormen in welke vorm dan ook, staan wij niet toe. Wij voeren dan ook actief beleid om de fysieke en sociale veiligheid te borgen en hanteren daartoe de volgende instrumenten:

Fysiek
  • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  • Plan van aanpak behorend bij de RI&E
Sociaal
Vertrouwenspersonen en vertrouwensinspecteurs
Leerlingen
Voor een vertrouwensgesprek of het vertrouwelijk melden van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, bedreiging, kunnen leerlingen terecht bij de vertrouwenspersoon leerlingen van onze school.

Ouders, leerlingen en medewerkers
Parmant Scholen heeft ook een interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit bij wie je veilig en volledig anoniem, in vertrouwen je verhaal kunt doen en bij wie je een luisterend oor vindt: Maaike van der Graaf. Medewerkers, maar ook ouders en leerlingen kunnen bij haar terecht voor vertrouwenszaken. 

Voor contact of het maken van een vertrouwelijke afspraak kunt u haar mailen op vertrouwenspersoon@parmantscholen.nl of bereiken via het algemene telefoonnummer van Parmant Scholen: 040 - 790 00 80.

Landelijke vertrouwensinspecteurs zijn bereikbaar op: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief). Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl
populaire artikelen