Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

8.03 Informatieverstrekking ouders 18+ leerlingen

De Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 23b) kent een rapportageverplichting richting ouders en verzorgers. De school is wettelijk verplicht om ouder(s)/verzorger(s) te informeren over onderwijsvorderingen van de minderjarige leerling.

Vanaf de leeftijd van 18 jaar rapporteert de school niet meer aan ouder(s)/verzorger(s) maar aan de leerling zelf. Op het moment dat een leerling 18 jaar wordt, wijzigt Magister automatisch de gegevens, zodat ouder(s)/verzorger(s) niet meer in Magister kunnen inloggen.

De school vindt het belangrijk om ouder(s)/verzorger(s) te informeren over onderwijsvorderingen zolang de leerling staat ingeschreven. Daarom zal de school aan iedere leerling van 18 jaar en ouder vragen om daarvoor schriftelijk toestemming te geven. Deze toestemming omvat mede de inlog van ouder(s)/verzorger(s) in Magister.

Voor vragen en opmerkingen kunnen ouders en leerlingen terecht bij Esther Le Large, het privacy-aanspreekpunt binnen Parmant Scholen (e.lelarge@parmantscholen.nl) of bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van OMO (fg@omo.nl). Daarnaast hanteert OMO een klachtenregeling.
populaire artikelen