Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

10.06 Medezeggenschapsreglement

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad van Parmant Scholen is te bereiken via het mailadres MR@parmantscholen.nl
populaire artikelen