Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

8.01 Bescherming persoonsgegevens

Parmant Scholen hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers.

Parmant Scholen gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens, verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn, verwerkt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.

Met de Autoriteit Persoonsgegevens is afgestemd dat Parmant Scholen de volgende richtlijnen toepast bij het gebruik van beeldmateriaal en het vragen van toestemming aan betrokkenen:

  • De school hoeft slechts één keer (liefst bij aanvang van de schoolperiode) toestemming te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal;
  • Periodiek refereert de school, via de schoolgids, op de website en via e-mail, aan de mogelijkheid om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan op elk gewenst moment worden aangegeven;
  • Tijdens de schoolperiode zullen specifieke situatie plaatsvinden waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn: (examen)feesten, deelname aan presentaties, vervaardigen jaarboek.
Er is geen toestemming van leerlingen (van 16 jaar of ouder) of ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden, zoals de beoordeling van een docent in opleiding. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt.

Het AVG aanspreekpunt binnen Parmant Scholen is Esther Le Large. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een email naar e.lelarge@parmantscholen.nl

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een email naar fg@omo.nl

populaire artikelen