Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

8.01 Bescherming persoonsgegevens

Parmant Scholen hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Parmant Scholen gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en verzamelt enkel gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Hoe wij dit doen, kunt u lezen in ons privacyreglement verwerking leerlinggegevens.

Privacymaatregelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen in een privacyreglement voor gegevensverwerking van leerlingen. Het reglement vloeit voort uit de statuten van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en is voor inzage beschikbaar.

Bij inschrijving tekenen ouder(s)/verzorger(s) een verklaring verwerking gegevens leerlingen. Dit formulier is bedoeld om toestemming te vragen voor de verwerking van leerlinggegevens. De verklaring geldt voor de gehele schoolloopbaan. Conform de AVG mogen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 16 jaar of ouder te allen tijde hun voorkeuren aanpassen. Parmant Scholen bewaart persoonsgegevens liet langer dan nodig en neemt de wettelijke bewaartermijnen in acht.

OMO beschikt over een Functionaris voor de Gegevensbescherming (fg@omo.nl).
Het aanspreekpunt binnen Parmant Scholen is Esther Le Large (e.lelarge@parmantscholen.nl).
populaire artikelen