Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

12.03 Onderdeel van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is opgericht in 1916. Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door 'goed onderwijs' te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Onze school als onderdeel van...
Parmant Scholen valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij/zij rapporteert aan de rector van Parmant Scholen, die rechtstreeks rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De school heeft ook een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500
omo@omo.nl

Koers 2023 vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023, Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan Koers 2023 en het jaarverslag.

Ledenraad
De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming van het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht.  Daarnaast stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke Raad van Advies van alle OMO- scholen. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. 

Wilt u ook lid worden? U vindt hier alle informatie over hoe u lid kunt worden.

populaire artikelen