Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

12.06 Topsport Talentschool

Als Parmant School bieden wij al meer dan dertig jaar de combinatie studie en topsport aan. Parmant Scholen maakt namelijk deel uit van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT) en is daarmee een officiële Topsport Talentschool. 

Een Topsport Talentschool (TTS) is bedoeld voor leerlingen die in een bepaalde sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Toelating tot het project is alleen mogelijk als de leerling een NOC*NSF-talentenstatus heeft (Belofte, Nationaal talent, Internationaal talent) of een KNVB beloftestatus. Deze talentenstatus wordt bepaald door de desbetreffende sportbond in overleg met NOC*NSF. Meer informatie vindt u op de website van EVOT (www.evot.nl).

Wanneer een leerling geen officiële talentenstatus heeft, maar wel in het bezit is van een Regio Status, komt de leerling in aanmerking voor topsport vriendelijke faciliteiten. Deze faciliteiten zijn echter beperkter dan de faciliteiten voor leerlingen met een officiële talentenstatus. De Regio Status, waar vaste toelatingscriteria voor zijn, wordt toegekend door de school na overleg met de sportbond. Neem voor meer informatie contact op met onze school of mevrouw P. Senssen, p.senssen@parmantscholen.nl, teamleider Topsport.


populaire artikelen