Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

12.06 Topsport talentschool (LOOT)

Als Parmant School bieden wij al bijna vijfentwintig jaar de combinatie studie en topsport aan. Onze school maakt ook deel uit van de Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport (LOOT) en heeft een licentie verkregen van het Ministerie van OC&W.

De Topsport Talentschool is bedoeld voor leerlingen die in een bepaalde sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Toelating is alleen mogelijk als de leerling in het bezit is van een talentenstatus (Belofte, Nationaal talent, Internationaal talent). Deze talentenstatus wordt bepaald door de desbetreffende sportbond in overleg met NOC*NSF. Leerlingen met een topsportstatus kunnen in aanmerking komen voor extra onderwijsfaciliteiten. Neem voor meer informatie contact op met onze school of met mevrouw P. Senssen, p.senssen@parmantscholen.nl, teamleider Topsport.
populaire artikelen