Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

12.02 Parmant Scholen

Onze school is een Parmant School. Parmant Scholen is een organisatie met zes scholen. Wij onderscheiden ons door de kracht van onze hechte samenwerking. Onze scholen hebben elk hun eigen karakter, identiteit en doelgroep, maar we vinden elkaar in ons sterk besef van wat we samen delen: een gezamenlijke cultuur en koers en onze verantwoordelijkheid voor het scheppen van een goed pedagogisch en kansrijk klimaat voor elke leerling. De intensieve samenwerking staat garant voor een versterking van de kwaliteit van ons onderwijs en biedt onze leerlingen, docenten en medewerkers bijzondere mogelijkheden. Zo werken de docenten van onze scholen onder meer samen op het gebied van leerlingondersteuning, leesbevordering, digitaal onderwijs en digitale geletterdheid. Een ander voorbeeld is dat onze leerlingen gemakkelijk doorstromen naar een ander onderwijsniveau met een warme overdracht, omdat docenten hen en ook elkaar goed kennen en de lijnen kort zijn. Op Parmant Scholen vindt uw kind een passende plek, van praktijkonderwijs tot en met vwo:

  • Aloysius De Roosten: mavo, determinatie onderbouw vmbo-k/g/t
  • Antoon Schellenscollege: vmbo-onderbouw, voorbereidend op alle leerwegen b/k/g/t
  • Helder havo/vwo: havo- en vwo-onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte
  • Praktijkschool Eindhoven: school voor praktijkonderwijs 
  • Sint-Joriscollege: mavo/havo/vwo
  • Vakcollege Eindhoven: vmbo met een basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Meer informatie over Parmant Scholen is te vinden op de website parmantscholen.nl. Lees ook eens het schoolplan om meer te weten te komen over de missie en visie van Parmant Scholen.

populaire artikelen