Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

6.04 (Gedeeltelijke) kwijtschelding van kosten

De school kan wel kwijtschelding verlenen.
De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage op schriftelijk verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger indien:

  • het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
  • op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
  • ook de Stichting Leergeld Eindhoven voor de betreffende leerling een bijdrage beschikbaar stelt.

populaire artikelen