Menu


DEELRAAD

De deelraad van het Sint-Joriscollege is een betrokken groep leerlingen, ouders en personeelsleden, die zich samen inzetten voor het nog beter functioneren van de school. Hierover overleggen wij met de directie en met de verschillende achterbannen.

De deelraad houdt zich bezig met verschillende zaken die de school aangaan, zoals het schoolplan, schooltijdenregeling, taakbeleid, begroting en arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de deelraad advies- of instemmingsrecht. Alle rechten en plichten van de deelraad staan omschreven in de ‘Wet medezeggenschap op Scholen’.

De deelraad vergadert minimaal vijf keer per schooljaar in de vergaderzaal van het Sint-Joriscollege. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. In verband met de beschikbare ruimte vragen we u dit van de voren kenbaar te maken via: sjc-deelraad@sghetplein.nl.

De deelraad wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor heel belangrijk. Wij nodigen u uit om de deelraadleden te benaderen met vragen, opmerkingen of ideeën.

Leden deelraad

Anneke Blankers Docent  
Romeo Letang Docent Voorzitter
Niels Oudenhoven Docent  
Sophie Fuchs Docent Secretaris
Wouter van den Berg Docent  
Christine Praasterink Ouder
 Jacqueline van Gerven-Spijkerman Ouder  
     

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl