ZIEK melden en VERLOF AANVRAGEN

Het is mogelijk dat een leerling wegens ziekte of andere medische redenen soms niet op school aanwezig is.

ZIEK MELDEN

U kunt uw zoon/dochter - bij voorkeur voor 8.30 uur - ziek melden via de M6app of de webversie van Magister.
1. Ga naar Magister en log in met uw ouderaccount
OF
2. Gebruik de Magister ouder-app op uw telefoon

U kunt uw kind voor een hele dag of twee opeenvolgende dagen ziek melden. Daarna wordt uw kind automatisch beter gemeld, tenzij u een nieuwe ziekmelding voor een of twee dagen doet.

Voor meer uitleg over ziek melden via Magister, klik hier.

Het komt voor dat een leerling tijdens een lesdag ziek wordt.

- Onderbouwleerlingen melden zich dan altijd bij EK2.
- Mavo 3 en 4 leerlingen melden zich in het T-gebouw.
- Bovenbouwleerlingen en leerlingen van havo 3 en vwo 3 melden zich in het Studiehuis bij de toezichthouder.

Wij bellen altijd naar de ouder(s)/verzorger(s) om te melden dat hun zoon/dochter ziek naar huis komt. De leerling mag pas naar huis als hij/zij toestemming heeft gekregen van de ouder(s)/verzorger(s).

AFWEZIG MELDEN EN VERLOF AANVRAGEN

Bij alle aanvragen m.b.t. afwezigheid of verlof dient u rekening te houden met de jaaragenda van de school (denk aan toetsweken, activiteiten, schoolexamens e.d.). Voorts verzoeken wij u om afwezigheid of verlof tijdig aan te vragen. Bij voorkeur minimaal een week van tevoren.
In alle gevallen vult u het afwezigheidsformulier in, u vindt dit achter deze link.