decanaat

-> -> -> GA direct NAAR DE WEBSITE VAN LOB


Leren voor het leven! Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden.

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe vaardigheden (competenties). Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een wereld die zich snel ontwikkelt en verandert. Het is daarom belangrijk dat leerlingen in een doorlopende leerlijn (klas 1 t/m 6) loopbaancompetenties ontwikkelen om eigen (studie)loopbaan te sturen.

Het LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) op het Sint-Joriscollege is in een doorlopende leerlijn vormgegeven. Wij willen leerlingen inspireren, motiveren en leren zelfsturend te zijn. Nadenken over de toekomst is leuk! Wie ben ik, wat kan ik, waar wil ik mezelf in ontwikkelen, wat heb ik daar voor nodig en wie kan mij daarbij helpen.

Het is een uitdaging om dit proces met onze leerlingen en hun ouders aan te gaan. Samen met ouders, mentoren, vakdocenten, teamleiders bereiden we onze leerlingen voor op een wereld die snel verandert en waar het maken van keuzes steeds ingewikkelder wordt.