Wij zijn een gezonde school

Een oud gezegde luidt: gezondheid is het grootste goed. Vooral voor opgroeiende kinderen is een gezonde levensstijl van groot belang. Omdat het een positief effect heeft op het welzijn. Om een goede basis te leggen voor de lichamelijke ontwikkeling. Om leerlingen vroeg bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl. Omdat een goede gezondheid een positief effect heeft op de leerprestaties van leerlingen.

Het Sint-Joriscollege streeft ernaar een gezonde school te zijn. We werken daarbij aan de volgende facetten:

• De school is rookvrij en alcoholvrij

• De school heeft een gezonde kantine (goud)

• Sport en beweging zijn belangrijk in de school

• De school creëert een veilig en sociaal gezond leerklimaat

Hieronder wordt dit kort toegelicht.

De school is rookvrij en alcoholvrijIn de school en op het schoolterrein geldt voor leerlingen een absoluut rookverbod. Voor medewerkers is roken alleen toegestaan op een binnenplaats grenzend aan de personeelskamer.

Op school en bij door school georganiseerde activiteiten geldt een rookverbod en wordt geen alcohol geschonken. Uitzondering hierop is het galafeest, waar leerlingen van 18 jaar en ouder met mate kunnen drinken, en besloten bijeenkomsten van medewerkers.

In de lessen worden leerlingen voorgelicht over de risico’s van roken en alcoholgebruik.

De school heeft een gezonde kantine (goud)


In het schooljaar 2017-2018 heeft een audit plaatsgevonden in de schoolkantine. Dit heeft de score ‘goud’ opgeleverd. Aangetoond is dat in de kantine de volgende regels gelden:

• De kantine biedt in elk productgroep minstens één betere keuze aan.

• De betere keuzes liggen op de opvallende plaatsen bij zowel de verkoopbalie als in de automaten.

• De kantine stimuleert het drinken van water.

• Groente en fruit is op een aantrekkelijke manier gepresenteerd.

• Bij (aan)prijsacties biedt de kantine alleen betere keuzes aan.

• Op de prijslijst staan voor het merendeel betere keuzes vermeld.

• Op beeldmateriaal van eten en drinken staan alleen betere keuzes.

• De merknamen en productafbeeldingen op automaten laten alleen producten uit de Schijf van Vijf zien.

• De gezonde kantine is vastgelegd in het beleid.

Onze kantine voldoet daarmee aan de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ van het Voedingscentrum. Het Sint-Joriscollege brengt het aanbod in de kantine elk jaar in kaart met de zogenaamde ‘Kantinescan’ van het voedingscentrum. De resultaten van de deze kantinescan worden besproken in de schoolleiding. Naar aanleiding van de resultaten formuleren we, indien nodig, in overleg met cateraar Markies en oudervereniging, acties ten behoeve van het waarborgen van de gezonde kantine.

Sport en beweging zijn belangrijk in de school


Beweging is belangrijk voor alle leeftijdsgroepen, maar zeker voor opgroeiende kinderen. Beweging draagt bij aan de gezondheid van kinderen, verhoogt de weerstand en verkleint de risico’s op ziektes en obesitas. Beweging heeft een positief effect op de conditie, de energie, de groei, de spierontwikkelingen, de motorische ontwikkeling en de hersenontwikkeling. Beweging ontspant, verhoogt het zelfvertrouwen en bevordert het leren. Sport bevordert de teamgeest, leert omgaan met teleurstellingen, sluit aan bij een bewegingsbehoefte en is voor veel leerlingen vooral ook gewoon leuk.

Toch is de schoolpraktijk vaak dat leerlingen veel zitten. Onze school maakt werk van sport en beweging door het aanbieden van:

• De reguliere lessen lichamelijke opvoeding;

• Extra sportactiviteiten in de sportklassen;

• Lessen dans en drama

• Examenvakken sport op mavo, havo en vwo

• Experimenten met bewegen tijdens de reguliere lessen door de variatie van actieve werkvormen en activerend meubilair (statafels, zitballen en ‘fietstafels’.

De school heeft het voornemen dit verder uit te bouwen.

De school creëert een veilig en sociaal gezond leerklimaat


Een bekend gezegde luidt: een gezonde geest in een gezond lichaam. Een gezond lichaam stimuleert een gezonde geest en omgekeerd. Wij vinden het welzijn van een leerling heel belangrijk. Elk kind heeft recht op een gelukkige jeugd. Welzijn van kinderen is daarmee een belangrijk doel op zich. Verder is aangetoond dat gelukkige kinderen gemiddeld gezien vaak uitgroeien tot gelukkige volwassenen. Ook is aangetoond, dat leerlingen zonder stress beter leren en meer durven experimenteren.

De school draagt als volgt zorg voor een veilig en gezond leerklimaat:


• Elke leerling heeft een coach, die toeziet op het persoonlijke welzijn van de leerling en op het welzijn van de groep leerlingen.

• Leerlingen hebben te maken met een team van vakdocenten, die samen met de coach en de teamleider de ontwikkelingen van de leerlingen volgen en waar nodig de leerlingen ondersteunen.

• Er is een ondersteuningsteam met ondersteuningscoördinatoren , leerlingbegeleiders, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker die leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning kunnen bieden.