Wij zijn een gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter! Een gezonde levensstijl gaat verder dan gezond eten en bewegen. Het is net zo belangrijk om jezelf veilig te voelen en lekker in je vel te zitten. 

Het Sint-Joriscollege streeft ernaar een gezonde school te zijn. 

• De school is rook- en alcoholvrij
• De school heeft een gezonde kantine (goud)
• Sport en beweging zijn belangrijk in de school
• De school creëert een veilig en sociaal gezond leerklimaat


De school is rook- en alcoholvrij

In de school en op het schoolterrein geldt voor leerlingen een absoluut rookverbod. Voor medewerkers is roken alleen toegestaan op een binnenplaats grenzend aan de personeelskamer.

Op school en bij door school georganiseerde activiteiten geldt een rookverbod en wordt geen alcohol geschonken. Uitzondering hierop zijn het galafeest, waar leerlingen van 18 jaar en ouder met mate kunnen drinken, en besloten bijeenkomsten van medewerkers.

In de lessen worden leerlingen voorlichting gegeven over de risico’s van roken en alcoholgebruik.

De school heeft een gezonde kantine (goud)

Sinds het schooljaar 2017-2018 heeft onze schoolkantine de score ‘goud’ volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Onze kantine voldoet daarmee aan de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ van het Voedingscentrum. Het Sint-Joriscollege brengt het aanbod elk jaar in kaart met de zogenaamde ‘Kantinescan’ van het voedingscentrum. De resultaten van de deze kantinescan worden besproken in de schoolleiding. Naar aanleiding van de resultaten formuleren we, indien nodig, in overleg met de cateraar en oudervereniging, acties ten behoeve van het waarborgen van de gezonde kantine.  

In de kantine gelden de volgende regels:

• De kantine biedt in elk productgroep minstens één betere keuze aan.
• De betere keuzes liggen op de opvallende plaatsen bij zowel de verkoopbalie als in de automaten.
• De kantine stimuleert het drinken van water.
• Groente en fruit is op een aantrekkelijke manier gepresenteerd.
• Bij (aan)prijsacties biedt de kantine alleen betere keuzes aan.
• Op de prijslijst staan voor het merendeel betere keuzes vermeld.
• Op beeldmateriaal van eten en drinken staan alleen betere keuzes.
• De merknamen en product afbeeldingen op automaten laten alleen producten uit de Schijf van Vijf zien.


Sport en beweging zijn belangrijk in de school

Beweging is belangrijk voor alle leeftijdsgroepen, maar zeker voor opgroeiende kinderen. Beweging draagt bij aan de gezondheid van kinderen, verhoogt de weerstand en verkleint de risico’s op ziektes en obesitas. Beweging heeft een positief effect op de conditie, de energie, de groei, de spierontwikkelingen, de motorische ontwikkeling en de hersenontwikkeling. Beweging ontspant, verhoogt het zelfvertrouwen en bevordert het leren. Sport bevordert de teamgeest, leert omgaan met teleurstellingen, sluit aan bij een bewegingsbehoefte en is voor veel leerlingen vooral ook gewoon leuk.

Onze school maakt werk van sport en beweging door het aanbieden van:

• De reguliere lessen lichamelijke opvoeding.
• Extra sportactiviteiten in de sportklassen.
• Lessen dans en drama.
• Examenvakken sport op mavo, havo en vwo
• Experimenten met bewegen tijdens de reguliere lessen door de variatie van actieve werkvormen en activerend meubilair (statafels, zitballen en ‘fietstafels’).

De school heeft het voornemen dit verder uit te bouwen.

De school creëert een veilig en sociaal gezond leerklimaat

Een gezonde geest is een gezond lichaam. Een gezond lichaam stimuleert een gezonde geest en omgekeerd. Wij vinden het welzijn van een leerling heel belangrijk. Elk kind heeft recht op een gelukkige jeugd. Welzijn van kinderen is daarmee een belangrijk doel op zich. Verder is aangetoond dat gelukkige kinderen gemiddeld gezien vaak uitgroeien tot gelukkige volwassenen. Ook is aangetoond, dat leerlingen zonder stress beter leren en meer durven experimenteren.

De school draagt als volgt zorg voor een veilig en gezond leerklimaat:

• Elke leerling heeft een coach, die toeziet op het persoonlijke welzijn van de leerling en op het welzijn van de groep leerlingen.
• Leerlingen hebben te maken met een team van vakdocenten, die samen met de coach en de teamleider de ontwikkelingen van de leerlingen volgen en waar nodig de leerlingen ondersteunen.
• Er is een ondersteuningsteam met ondersteuningscoördinatoren , leerlingbegeleiders, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker die leerlingen extra ondersteuning kunnen bieden.