mavo

De afdeling mavo bestaat uit vier leerjaren.
Aan het einde van klas 2 kiezen de leerlingen twee vakken uit de volgende vier: LO-2, Technologie & Design, Duits en aardrijkskunde. Aan het einde van leerjaar drie kiezen de leerlingen een vakkenpakket van, ten minste, zes vakken dat past binnen een van de volgende sectoren: 

  • Zorg en welzijn
  • Techniek
  • Economie 
  • Landbouw. 

Door de invoering van het vak Technologie & Design en LO-2 als keuzevak in klas 3 en examenvak in klas 4, krijgen de leerlingen de gelegenheid om, meer, actief bezig te zijn. Ook bij de andere vakken staat de praktijk en ‘het doen’ centraal. Zie profielkeuze mavo.

Op de mavo bieden wij de leerlingen een gestructureerde en duidelijk vormgegeven leeromgeving.
De afspraken zijn helder, de contacten met leerlingen en ouders zijn intensief, er is veel aandacht voor persoonlijk contact waardoor we de leerlingen steeds goed in beeld hebben.
De leerlingen uit de derde en vierde klassen mavo volgen een groot aantal lessen in een aparte vleugel. Hier zijn ook de teamleider en de leerlingcoördinatoren te vinden. 

Wat houdt Technologie & Design in?

In schooljaar 2020-2021 is het Sint-Joriscollege gestart met het examenvak ITTL (Informatie Technologie in de Theoretische Leerweg), ook wel Technologie & Design genoemd.

Eindhoven is een Brainportregio. Dit houdt in dat we in een innovatieve technologieregio wonen en werken. Technologie & Design sluit hierbij aan. Bij dit vak leer je:

  • Hoe te werken met basisapplicaties, zoals Word, Excel, PowerPoint en Access;
  • Ontwerpen met applicaties, zoals SketchUp, Photoshop, Illustrator en Indesign;
  • Ontwerpen van promotiemateriaal, zoals het brugklaskampshirt;
  • Programmeren, robots of licht voor het JOP festival;
  • Samenwerken met bedrijven binnen de Brainportregio.

In de derde klas van de mavo wordt het vak 2 lesuren per week gegeven. In de vierde klas staat Technologie & Design voor 4 lesuren op het rooster.Dit schoolvak is een goede voorbereiding voor verschillende technische vervolgstudies op het MBO, maar ook de route naar de havo is nog open.

wat houdt Het vak LO-2 in?

LO-2 is een examenvak voor de mavo-leerlingen en is een verbreding en verdieping op het reguliere vak LO.
Hierin wordt sport als middel gebruikt om vaardigheden en kennis van bewegen te ontwikkelen. Het is een praktisch vak waarin de leerling verschillende rollen zal innemen zoals: beweger, observator, spelleider/scheidsrechter, coach, organisator en instructeur/lesgever.

Als je na twee jaar LO-2 afsluit, heb je geleerd hoe je jezelf presenteert, hoe je leidinggeeft, hoe je een activiteit moet organiseren, hoe je blessures behandelt en voorkomt, hoe je jezelf traint en welke plaats sport in de samenleving heeft.
De leerling wordt op een sportieve manier voorbereid op een vervolgopleiding waarin bewegen, gezondheid, discipline, omgaan met mensen, organiseren en leidinggeven belangrijke onderwerpen zijn.

‘Sportitude, van houding naar beroepshouding’ is een methode die gebruikt wordt als theoretische ondersteuning voor de aangeboden lesstof. www.sportitude.nl