ouderraad

De Ouderraad (OR) vormt een belangrijke schakel in de communicatie tussen school en ouder(s). De OR bespreekt signalen van ouders en leerlingen en brengt de schoolleiding daarvan op de hoogte.
De Ouderraad volgt de ontwikkelingen op school, heeft een kort lijntje met de schoolleiding en ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals de introductieweek , JOP en het eindexamengala. Verder organiseert de OR, samen met school, tweemaal per jaar een thema-avond over een belangwekkend of spraakmakend onderwerp.

Motivatie

Als actief ouder kom je meer in contact met de school, je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen en je begrijpt ook beter hoe het er op school aan toegaat. Daarnaast is het gewoon heel erg leuk om in een prettige sfeer met elkaar de schouders eronder te zetten!

Samenstelling


De Ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende ouders:
- Vera op den Brouw - Sprakel (voorzitter)
- Esther Wijnen (secretaris)
- Teun Praasterink (penningmeester)
- Ingrid van Dinteren
- Sau Yee Jansen - Wong
- Karin van Nisselrooij

- Ilona Schungel
- Nanja Verbakel
- Nathalie van Westerop
- Isabelle de Wit - van Moll
- Barbara Wróbel

Vergaderingen


Iedere eerste dinsdag van de maand (uitgezonderd schoolvakanties) houdt de Ouderraad, die nog plek heeft voor betrokken ouders, vanaf 19.30 uur een vergadering op ‘t Joris. Bij die vergaderingen is (bijna) altijd iemand van de schoolleiding aanwezig. Dat is erg prettig, want zo kunnen de leden van de OR direct zaken toelichten en achtergronden horen. We worden betrokken bij onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen binnen school. Tevens houden we contact met de medezeggenschaps- (deel)raad en het leerlingenbestuur.
In iedere vergadering worden de afgelopen, de lopende en de komende activiteiten besproken. Er ontstaan geregeld diepgaande discussies over de ontwikkelingen op school.

Kom gerust een keertje kijken of het iets voor jou is. Kondig je komst graag aan via de mail, zodat we weten dat je komt. Wil je liever eerst wat informatie? Stuur ook in dat geval een mailtje naar ouderraad-sjc@parmantscholen.nl.

De Ouderraad