ouderraad

De Ouderraad vormt een belangrijke schakel in de communicatie tussen school en ouder(s). De Ouderraad volgt de ontwikkelingen op school, houdt contact met de schoolleiding en ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals de schoolfeesten, de jaarlijkse beroepenvoorlichtingsbijeenkomst en het brugklaskamp. Verder organiseert de Ouderraad, samen met school, tweemaal per jaar een thema-avond over een belangwekkend of spraakmakend onderwerp.

Motivatie
Als actief ouder kom je meer in contact met de school. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Je begrijpt ook beter hoe het er op school aan toegaat. En verder is het gewoon heel erg leuk om in een prettige sfeer met elkaar de schouders eronder te zetten!

Vergaderingen
Iedere tweede maandag van de maand (behoudens schoolvakanties) houdt de Ouderraad vanaf 19.30 uur een vergadering op ’t Joris. Wilt u er een keer bij zijn? Dat kan! Een melding per mail aan de Ouderraad is voldoende (ouderraad-sjc@parmantscholen.nl). Bij die vergaderingen is ook altijd iemand van de schoolleiding aanwezig. Dat is erg prettig, want zo kunnen we direct zaken toelichten en achtergronden horen. In iedere vergadering worden de afgelopen, de lopende en de komende activiteiten besproken. En er ontstaan geregeld diepgaande discussies over ontwikkelingen op school.

Samenstelling
De Ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende ouders:

- Vera op den Brouw - Sprakel (voorzitter)
- Esther Wijnen (secretaris)
- Teun Praasterink (penningmeester)
- Ingrid van Dinteren
- Sau Yee Jansen - Wong
- Karin van Nisselrooij

- Ilona Schungel
- Nanja Verbakel
- Nathalie van Westerop
- Isabelle de Wit - van Moll


Lid of hulpouder worden
Wij zijn op zoek naar betrokken ouders om zich bij de ouderraad aan te sluiten. Als actief ouder kom je meer in contact met de school, je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen en begrijpt beter hoe het er op school toegaat. Verder is het erg leuk om in een ontspannen sfeer met andere ouders te overleggen en de schouders eronder te zetten.

Wat doet de ouderraad, vraag je je nu misschien af. De ouderraad heeft regelmatig contact met de schoolleiding voor het uitwisselen van informatie en het bespreekbaar maken van bepaalde onderwerpen. In de ouderraad bespreken we signalen van ouders en leerlingen en brengen zo nodig die signalen over naar de schoolleiding. We worden door de school betrokken bij onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op school. Tevens houden we contact met de medezeggenschaps- (deel)raad en het leerlingenbestuur.

We assisteren bij diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de kennismakingsweek voor brugklassers of JOP, maar ook bijvoorbeeld bij het eindexamen gala. We organiseren ook thema avonden voor de ouders met actuele onderwerpen zoals bijvoorbeeld verslavingen (drugs, internet enz.) of hoe om te gaan je kind en zijn/haar huiswerk. En zo zijn er nog meer activiteiten waarbij onze hulp gewenst is.

De Ouderraad vergadert op elke 2e maandag van de maand en hierbij is ook altijd iemand van de schoolleiding aanwezig. We beginnen om 19.30 uur, kom gerust een keertje kijken of het iets voor jou is (wel graag even een mailtje naar zodat we weten dat je komt). Wil je liever eerst wat informatie? Ook dat is mogelijk. Stuur ook dan een mailtje naar ouderraad-sjc@parmantscholen.nl.

De Ouderraad