Ons onderwijs

 
Het Sint-Joriscollege is een scholengemeenschap voor vwo, havo en mavo waar elke leerling telt. Alle leerlingen met een passend advies zijn welkom op onze school. Op ’t Joris kunnen leerlingen makkelijk doorstromen van mavo naar havo en van havo naar vwo. We helpen hen als zij tegen problemen aanlopen en hechten aan een goede, ontspannen sfeer. Leerlingen die zich fijn voelen, ontwikkelen zich beter. 

Ontdek jezelf op 't sint-joriscollege

Wij bieden hoogwaardig onderwijs met veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talent. Wij leren onze leerlingen actief bij te dragen aan de maatschappij, hun drijfveren te onderzoeken en dromen waar te makenWij bieden daarvoor een breed pakket aan projecten en programma’s aan:

- Sportklas
- Kunstklas
- Wetenschapsoriëntatie (WON) 

Wij zijn de enige Topsport Talentschool (EVOT) in de wijde omgeving en Cultuurprofielschool. Daarnaast bieden wij als Brainportschool toekomstgericht onderwijs. Nauw samenwerken met onze omgeving is daarvoor heel belangrijk. En onze betrokkenheid bij de wereld buiten de school zie je ook terug in onze sociaal-maatschappelijke projecten, zoals onze jaarlijkse expeditie naar Zuid-Afrika.

Vragen? Neem dan contact op via info-sintjoris@parmantscholen.nl.