Ontdek Kunst op 't Joris

Op ’t Joris geven we leerlingen mee dat ze keuzes kunnen maken die van invloed zijn op het eigen ontwikkelingsproces. Ze kunnen daarbij uitgaan van vragen als ‘Wat vind ik leuk? ‘Waar wil ik me verder in bekwamen?’ ‘Wil ik ergens extra tijd in steken?’

Dit betekent dat leerlingen die in de brugklas binnenkomen kunnen kiezen uit verschillende routes. De route kunst is er hier één van.
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat cultuureducatie op ‘t Joris niet alleen gericht is op kennismaken met kunst. We dragen het op diverse manieren uit in het profiel van de school. Kunst hoort bij het menu omdat het voor ons het ideale ingrediënt vormt voor de ontwikkeling tot een ‘volledig mens.’

           

Culturele activiteiten

Er vinden jaarlijks tal van culturele activiteiten plaats die worden mogelijk gemaakt met het Cultuurkaartbudget. Het streven is om de leerlingen in de onderbouw met minimaal 2 culturele activiteiten per leerjaar in aanraking te laten komen. We hanteren hierbij enige mate van flexibiliteit omdat we qua aanbod ook willen inspelen op de actualiteit. De activiteiten kunnen gekoppeld zijn aan reguliere- en/of kunstvaklessen maar worden bijvoorbeeld ook ingezet tijdens bijzondere projecten terugkerende projecten als bijvoorbeeld de kennismaking dag voor de nieuwe brugklassers of het project Respect4U in leerjaar 3. 


In de bovenbouw zijn de activiteiten inhoudelijk gekoppeld aan het vak ckv of aan een kunstvak in de bovenbouw. Op incidentele basis (ligt aan het jaarlijks wisselende aanbod) wordt vanuit de niet-kunstvakken een culturele activiteit georganiseerd.