Topsport Talentschool (EVOT)

Het Sint-Joriscollege biedt al meer dan dertig jaar de combinatie van studie en topsport aan en maakt deel uit van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT) en is daarmee een officiële Topsport Talentschool.

Een Topsport Talentschool (TTS) is bedoeld voor leerlingen die in een bepaalde sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Toelating tot het project is alleen mogelijk als de leerling een NOC*NSF-talentenstatus heeft (Belofte, Nationaal talent, Internationaal talent) of een KNVB beloftestatus. Deze talentenstatus wordt bepaald door de desbetreffende sportbond in overleg met NOC*NSF. Meer informatie vindt u op de website van EVOT.

Wanneer een leerling geen officiële talentenstatus heeft, maar wel in het bezit is van een Regio Status, komt de leerling in aanmerking voor topsport vriendelijke faciliteiten. Deze faciliteiten zijn echter beperkter dan de faciliteiten voor leerlingen met een officiële talentenstatus. De Regio Status, waar vaste toelatingscriteria voor zijn, wordt toegekend door de school na overleg met de sportbond. Lees meer over onze toelatingseisen

Om de combinatie topsport en onderwijs te optimaliseren, heeft het Sint-Joriscollege gekozen om topsport leerlingen bij elkaar te plaatsen in het Sint-Joris Topsport College (SJTC onderbouw) en de Sint-Joris Topsport Academie (STJA bovenbouw).

Het Vakcollege Eindhoven , Praktijkschool Eindhoven, Helder en ’t Antoon vallen samen met het Sint-Joriscollege onder de vlag van Parmant Scholen en mogen daardoor dezelfde topsport faciliteiten bieden.

Voor meer informatie bekijk onderstaande powerpoint presentatieVoor meer informatie neem contact op met Paulien Senssen: p.senssen@parmantscholen.nl

Volg ons ook op Instagram https://www.instagram.com/topsporttalentschoolsintjoris