instroom hogere leerjaren


Op 't Joris kennen we drie verschillende richtingen:
* mavo
* havo
* vwo

Leerlingen stromen op 't Joris om diverse redenen in in hogere leerjaren. Veelal heeft dit te maken met een verhuizing of met het verkrijgen van een topsportstatus van het NOC*NSF.

Overstap naar havo en vwo bovenbouw
Daarnaast maken veel leerlingen de overstap van mavo 4 en havo 5 naar respectievelijk onze havo en vwo afdeling.
Uiteraard streven we ernaar dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Het aansluiten van de verschillende profielen is hierbij dan ook van groot belang.
Op 't Joris kennen we de volgende profielen op zowel de havo als het vwo.
 
• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid
• Economie en Maatschappij
• Cultuur en Maatschappij

Een combinatie van profielen is daarbij soms mogelijk.

Kijk voor antwoord op de meest gestelde vragen in het menu bij 'veelgestelde vragen'.

Instroom in hogeren leerjaren
In mei kunnen leerlingen van buiten onze school zich aanmelden voor de instroom in hogere leerjaren. Gezien de groei van onze school hebben wij een beperkt aantal plaatsingsmogelijkheden.

Hoe maakt u een afspraak?

Maak een afspraak met de desbetreffende teamleider.

mavo 2    mw. J. Ligtenberg   j.ligtenberg@parmantscholen.nl 
mavo 3 en 4   dhr. B. van der Heijden    b.vanderheijden@parmantscholen.nl
havo 2 en vwo 2    dhr. H. Derksen   h.derksen@parmantscholen.nl
havo 3, 4 en 5    dhr. G. Broeksteeg   g.broeksteeg@parmantscholen.nl
vwo 3, 4, 5 en 6   mw. D. Wuisman   d.wuisman@parmantscholen.nl
topsport   mw. P. Senssen   p.senssen@parmantscholen.nl

Vermeld in de mail: naam leerling, het gewenste instroomjaar, opleiding (mavo, havo of vwo), de naam van de huidige school.

De afspraak
De betreffende teamleider zal contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Tijdens deze afspraak bespreken we, indien van toepassing, onder andere de vak-/profiel-keuze.
Om te kunnen aanmelden heeft u het BSN-nummer van uw zoon/dochter nodig.

Hoe verder?
Uiterlijk zes weken na de aanmelding bij de teamleider, ontvangt u van ons bericht over de mogelijkheden voor plaatsing.
 
Instroom Topsport
Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject, worden veelal uitgenodigd door een van de begeleiders van de topsport afdeling.