INSTROMEN IN HOGERE LEERJAREN 

Leerlingen kunnen gedurende het schooljaar om diverse redenen bij ons instromen in hogere leerjaren. Dit heeft vaak te maken met een verhuizing of met het verkrijgen van een topsportstatus van het NOC*NSF.  

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen. Neemt u daarnaast contact op met de desbetreffende teamleider om de aanmelding verder te bespreken. 

mavo 2    dhr. Niels Oudenhoven   n.oudenhoven@parmantscholen.nl 
mavo 3 en 4   dhr. Bart van der Heijden    b.vanderheijden@parmantscholen.nl
havo 2 en vwo 2    mw. Sonja Sengers   s.sengers@parmantscholen.nl
havo 3, 4 en 5    dhr. Geert Broeksteeg   g.broeksteeg@parmantscholen.nl
vwo 3, 4, 5 en 6   dhr. Rob van Gameren   r.vangameren@parmantscholen.nl
Topsport   mw. Paulien Senssen   p.senssen@parmantscholen.nl

aanmeldingen VO-VO 2024-2025

Wilt uw kind overstappen van de ene school voor voortgezet onderwijs naar de andere school voor voortgezet onderwijs, dan kunt u een afspraak maken in de aanmeldweek (21 t/m 24 mei 2024).

Let op:
er is beperkte instroom mogelijk. Aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar die ontvangen zijn vóór 21 mei 2024 worden niet in behandeling genomen. 


OVERSTAP NAAR HAVO EN VWO BOVENBOUW

Veel leerlingen maken de overstap van mavo 4 en havo 5 naar respectievelijk onze havo- en vwo-afdeling.
Uiteraard streven we ernaar dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Het aansluiten van de verschillende profielen is hierbij dan ook van groot belang. Op 't Joris kennen we de volgende profielen op zowel de havo als het vwo.
 
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij
- Cultuur en Maatschappij

Een combinatie van profielen is daarbij soms mogelijk. De antwoorden op de meest gestelde vragen over instromen in de bovenbouw kunt u hier vinden.