INSTROMEN IN HOGERE LEERJAREN 

Het is mogelijk om in hogere leerjaren in te stromen, op 't Joris hebben we drie verschillende richtingen:

- vwo
- havo
- mavo (vmbo-T)

Leerlingen stromen bij ons om diverse redenen in in hogere leerjaren. Dit heeft vaak te maken met een verhuizing of met het verkrijgen van een topsportstatus van het NOC*NSF.

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen, voor overige vragen neem 
gerust contact op met desbetreffende teamleider. 

mavo 2    dhr. Niels Oudenhoven   n.oudenhoven@parmantscholen.nl 
mavo 3 en 4   dhr. Bart van der Heijden    b.vanderheijden@parmantscholen.nl
havo 2 en vwo 2    mw. Sonja Sengers   s.sengers@parmantscholen.nl
havo 3, 4 en 5    dhr. Geert Broeksteeg   g.broeksteeg@parmantscholen.nl
vwo 3, 4, 5 en 6   dhr. Rob van Gameren   r.vangameren@parmantscholen.nl
Topsport   mw. Paulien Senssen   p.senssen@parmantscholen.nl


TOPSPORT-LEERLINGEN

Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject moeten contact opnemen met de teamleider Topsport

OVERSTAP NAAR HAVO EN VWO BOVENBOUW

Veel leerlingen maken de overstap van mavo 4 en havo 5 naar respectievelijk onze havo- en vwo-afdeling.
Uiteraard streven we ernaar dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Het aansluiten van de verschillende profielen is hierbij dan ook van groot belang. Op 't Joris kennen we de volgende profielen op zowel de havo als het vwo.
 
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij
- Cultuur en Maatschappij

Een combinatie van profielen is daarbij soms mogelijk. De antwoorden op de meest gestelde vragen over instromen in de bovenbouw kunt u hier vinden.