INSTROMEN IN HOGERE LEERJAREN 

 

Leerlingen kunnen gedurende het schooljaar om diverse redenen bij ons instromen in hogere leerjaren. Dit heeft vaak te maken met een verhuizing of met het verkrijgen van een topsportstatus van het NOC*NSF.  

 

AANMELDINGEN VO-VO 2024-2025

Wilt uw kind overstappen van de ene school voor voortgezet onderwijs naar de andere school voor voortgezet onderwijs, dan kunt u een afspraak maken in de aanmeldweek (21 t/m 24 mei 2024).
Voor het schooljaar 2024-2025 hebben wij ruimte in:

- Mavo leerjaar 2: wachtlijst 
- Mavo leerjaar 3: geen ruimte
- Havo leerjaar 2: geen ruimte
- Havo leerjaar 3: geen ruimte
- Havo leerjaar 4: voldoende ruimte in alle profielen
- Vwo leerjaar 2: voldoende ruimte
- Vwo leerjaar 3: voldoende ruimte
- Vwo leerjaar 4: voldoende ruimte in alle profielen
- Vwo leerjaar 5: geen ruimte

Topsport leerlingen worden altijd geplaatst.

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen.

Neemt u daarnaast contact op met de desbetreffende teamleider om de aanmelding verder te bespreken. 

 

mavo 2 dhr. Niels Oudenhoven

n.oudenhoven@parmantscholen.nl 

mavo 3 en 4

dhr. Bart van der Heijden 

b.vanderheijden@parmantscholen.nl

havo 2 en vwo 2 

mw. Sonja Sengers

s.sengers@parmantscholen.nl

havo 3, 4 en 5  dhr. Ferry van de Wal f.vandewal@parmantscholen.nl
vwo 3, 4, 5 en 6 dhr. Rob van Gameren

r.vangameren@parmantscholen.nl

Topsport

mw. Paulien Senssen

p.senssen@parmantscholen.nl
     
     

 

 

OVERSTAP NAAR HAVO EN VWO BOVENBOUW

 

Veel leerlingen maken de overstap van mavo 4 en havo 5 naar respectievelijk onze havo- en vwo-afdeling.
Uiteraard streven we ernaar dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Het aansluiten van de verschillende profielen is hierbij dan ook van groot belang. Op 't Joris kennen we de volgende profielen op zowel de havo als het vwo.
 
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij
- Cultuur en Maatschappij

Een combinatie van profielen is daarbij soms mogelijk. De antwoorden op de meest gestelde vragen over instromen in de bovenbouw kunt u hier vinden.