instroom hogere leerjaren


Op 't Joris hebben we drie verschillende richtingen:
- vwo
- havo
- mavo

Leerlingen stromen bij ons om diverse redenen in in hogere leerjaren. Dit heeft vaak te maken met een verhuizing of met het verkrijgen van een topsportstatus van het NOC*NSF.

Overstap naar havo en vwo bovenbouw

Daarnaast maken veel leerlingen de overstap van mavo 4 en havo 5 naar respectievelijk onze havo- en vwo-afdeling.
Uiteraard streven we ernaar dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Het aansluiten van de verschillende profielen is hierbij dan ook van groot belang. Op 't Joris kennen we de volgende profielen op zowel de havo als het vwo.
 
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij
- Cultuur en Maatschappij

Een combinatie van profielen is daarbij soms mogelijk. De antwoorden op de meest gestelde vragen over instromen in de bovenbouw kunt u hier vinden. 

Instroom in hogeren leerjaren

In mei kunnen leerlingen van buiten onze school zich aanmelden voor de instroom in hogere leerjaren. Ook hierna is het soms nog mogelijk om in hogere leerjaren in te stromen. Echter gezien de groei van onze school hebben wij een beperkt aantal plaatsingsmogelijkheden.

Informeer bij desbetreffende teamleider naar de mogelijkheden en/of om een afspraak te maken. Geef in uw mail de naam van uw kind, het gewenste instroomjaar, opleiding (vwo, havo, mavo) en de naam van de huidige school aan. Onze teamleiders zijn:

mavo 2    mw. Jiska Ligtenberg   j.ligtenberg@parmantscholen.nl 
mavo 3 en 4   dhr. Bart van der Heijden    b.vanderheijden@parmantscholen.nl
havo 2 en vwo 2    dhr. Harm Derksen   h.derksen@parmantscholen.nl
havo 3, 4 en 5    dhr. Geert Broeksteeg   g.broeksteeg@parmantscholen.nl
vwo 3, 4, 5 en 6   dhr. Maurice Dumont   m.dumont@parmantscholen.nl
topsport   mw. Paulien Senssen   p.senssen@parmantscholen.nl

De afspraak
De betreffende teamleider zal contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Tijdens deze afspraak bespreken we, indien van toepassing, onder andere de vak-/profiel-keuze. Om te kunnen aanmelden heeft u het BSN-nummer van uw zoon/dochter nodig.

Hoe verder?
Uiterlijk zes weken na de aanmelding bij de teamleider, ontvangt u van ons bericht over de mogelijkheden voor plaatsing.

Instroom Topsport
  • Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject, worden veelal uitgenodigd door een van de begeleiders van de topsportafdeling. 
  • Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject en niet zijn uitgenodigd via de topsportcoördinator, kunnen gewoon een afspraak maken op de reguliere inschrijfdagen.
  • Leerlingen van PSV voetbal hoeven geen afspraak te maken. Zij ontvangen een aparte uitnodiging via de topsportcoördinator.