instroom hogere leerjaren


Op 't Joris kennen we drie verschillende richtingen:
* mavo
* havo
* vwo

Leerlingen stromen op 't Joris om diverse redenen in in hogere leerjaren. Veelal heeft dit te maken met een verhuizing of met het verkrijgen van een topsportstatus van het NOC*NSF.

Overstap naar havo en vwo bovenbouw
Daarnaast maken veel leerlingen de overstap van mavo 4 en havo 5 naar respectievelijk onze havo en vwo afdeling.
Uiteraard streven we ernaar dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Het aansluiten van de verschillende profielen is hierbij dan ook van groot belang.
Op 't Joris kennen we de volgende profielen op zowel de havo als het vwo.
 
• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid
• Economie en Maatschappij
• Cultuur en Maatschappij

Een combinatie van profielen is daarbij soms mogelijk.

Kijk voor antwoord op de meest gestelde vragen in het menu bij 'veelgestelde vragen'.
Aanmelden
Leerlingen die willen instromen in de hogere leerjaren kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek. 
Stuur een mail naar info-sintjoris@sghetplein.nl met vermelding van de afdeling en het leerjaar waarop je wil instromen. De teamleider van de betreffende afdeling zal contact opnemen voor het maken van een afspraak. 

Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject, worden veelal uitgenodigd door een van de begeleiders van de topsport afdeling. Voor het maken van een afspraak kunt u eveneens een mail sturen aan info-sintjoris@sghetplein.n