brainport-school

 

Sinds 2019 is ’t Joris is één van de Brainport Scholen. In het project Brainport School gaan middelbare scholen zich expliciet oriënteren op vaardigheden van de 21 eeuw, waarbij de domeinen People, Basics, Business, Technology en Collaboration centraal staan. Concreet betekent dit dat Brainport thema’s in het gehele curriculum aan bod kunnen komen en dat er op diverse terreinen wordt samengewerkt met bedrijven. Doel is om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van creativiteit, ondernemerschap, innovatie en een onderzoekende houding. Hierbij staan ondernemend-onderzoekend-ontwerpend leren centraal.

Jaarlijks doen leerlingen van 't Joris mee aan de ‘Class of Entrepreneurship’ en de ‘Grand Challenge’.

De Brainport Scholen zijn een samenwerkingsverband aangegaan met als missie om onderwijs aan te bieden dat leerlingen klaar maakt voor de wereld van vandaag en morgen waarin een lerend leven essentieel is. De scholen richten zich daarbij sterk op de omgeving waarin de school staat en werken samen met externe partijen binnen deze regio bij de vormgeving van dit onderwijs.
Het doel van het samenwerkingsverband is om deze gezamenlijke missie door te vertalen in het onderwijs en in de organisatie van de scholen. Hierbij werken scholen gezamenlijk aan diverse thema’s zoals:• ondernemend, onderzoekend en ontwerpend onderwijs


• omgevingsgerichtonderwijs waarbij wordt samen gewerkt met bedrijven/ organisaties in de regio
• aanleren van 21st century skills zoals samenwerken, presentatietechnieken, communiceren, kritisch denken
• gepersonaliseerd leren/ leren op maat
• bijdragen aan de internationale oriëntatie van leerlingen
• co-creatie

Meer lezen over deze pijlers en hoe de Brainport Scholen die implementeren in het onderwijs? Kijk dan op deze website.