sint-joris topsport academy (sjta)

 

 
De Sint-Joris Topsport Academy is de bovenbouw van het topsportonderwijs op onze school.

In het SJTA zitten leerlingen van:
- klas 3 en 4 mavo
- klas 4 en 5 havo
- klas 4, 5 en 6 vwo.

Topsportleerlingen zitten per onderwijsniveau bij elkaar in de klas, in verschillende combinaties/leerjaren. De klassen/clusters zijn vaak heterogeen qua samenstelling en volgen gedifferentieerd onderwijs. Het onderwijs en de begeleiding worden waar nodig als maatwerk aangeboden.

De uitgangspunten hierbij zijn:

- Alle leerlingen hebben een dagrooster tussen 08.25-16.00 uur, afhankelijk van hun trainingstijden. Aangezien er veel verschillen in trainingstijden zijn, heeft elke leerling een eigen rooster.
- Het lesrooster is zo samengesteld dat een leerling óf lesuren heeft, óf studie-uren heeft, óf aan het trainen is. Er zijn geen tussenuren.
- Er is een aangepaste lessentabel, waarbij de eindtermen van het centraal examen/schoolexamen het uitgangspunt zijn.
- De lessen worden gegeven door vakdocenten.
- Alle leerlingen hebben een eigen laptop.
- Er wordt gewerkt met weekplanners, zodat leerlingen goed leren plannen en weten waar ze aan toe zijn. Huiswerk wordt nooit van dag tot dag opgegeven.
- Alle leerlingen worden gekoppeld aan een studiecoach/mentor, die elke dag aanwezig is in het studielokaal.

Studiecoach/mentor:


De mentor heeft een belangrijke rol in ons onderwijssysteem.
Hij/zij is:
- Een groot deel van de dag/week aanwezig in de studieruimte
- Eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s)
- Begeleidt de leerling bij het onderwijsleerproces
- Bewaakt de studievoortgang en de studiehouding van de leerling


Contactpersoon is Paulien Senssen, p.senssen@parmantscholen.nl
Volg ons ook op Instagram, https://www.instagram.com/topsporttalentschoolsintjoris