sint-joris topsportcollege (sjtc)

 

Het Sint-Joris Topsportcollege (SJTC) is de onderbouw van het topsportonderwijs op onze school.

In het SJTC zitten leerlingen van:
- klas 1 vwo/havo/mavo
- klas 2 vwo/havo/mavo
- klas 3 vwo/havo

Topsportleerlingen zitten per leerjaar bij elkaar in de klas, in verschillende combinaties van onderwijsniveaus. De klassen zijn dus heterogeen qua samenstelling en volgen gedifferentieerd onderwijs. Het onderwijs en de begeleiding worden waar nodig als maatwerk aangeboden.

De uitgangspunten hierbij zijn:
- Alle leerlingen hebben een dagrooster tussen 08.25-16.00 uur, afhankelijk van hun trainingstijden. Aangezien er veel verschillen in trainingstijden zijn, heeft elke leerling een eigen rooster.
- Er is een aangepaste lessentabel, waarbij de kerndoelen van het onderwijs het uitgangspunt zijn.
- De leerlingen zitten in een vast lokaal, met een eigen mentor.
- De lessen worden gegeven door vakdocenten, waarbij de vakdocent naar het lokaal toe komt. De mentor is bij bijna alle lessen aanwezig en ondersteunt de vakdocent.
- Alle leerlingen hebben een eigen laptop.
- Er wordt gewerkt met weekplanners, zodat leerlingen goed leren plannen en weten waar ze aan toe zijn. Huiswerk wordt nooit van dag tot dag opgegeven.

Onderwijsinstructeur/ mentor

De mentor heeft een belangrijke rol in ons onderwijssysteem.
Hij/zij is:
- Een groot deel van de dag/week bij de klas aanwezig
- Eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s)
- Begeleidt de leerling bij het onderwijsleerproces
- Bewaakt de studievoortgang
- Zorgt voor een juiste studie- en groepssfeer
- Ondersteunt en assisteert de vakdocent

Contactpersoon is Paulien Senssen, p.senssen@parmantscholen.nl

 Volg ons ook op Instagram: https://www.instagram.com/topsporttalentschoolsintjoris