havo

De afdeling havo bestaat uit vijf leerjaren.
Aan het einde van leerjaar 3 kiest iedere leerling een profiel.

Op de havo worden de leerlingen voorbereid op een vervolgstudie op hbo-niveau.

We werken vanuit het ABC-principe: autonomie, betrokkenheid en competentie. Het onderwijs wordt aangeboden door gebruik te maken van gevarieerde werkvormen, praktijkgerichte opdrachten, een duidelijke structuur en controle.

Bevordering van de zelfstandigheid van leerlingen is een continue aandachtspunt.

De profielen in de bovenbouw zijn:
• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid
• Economie en Maatschappij
• Cultuur en Maatschappij
Een combinatie van profielen is daarbij soms mogelijk,  zie profielkeuzeformulier Havo.


De school biedt een groot aantal keuzevakken zoals BSM (bewegen, sport en maatschappij), Spaans elementair en alle kunstvakken. Ook op de havo-afdeling kan de leerling in de keuzewerktijd (z-uren) wekelijks voor een gering aantal uren zelf het rooster invullen. Het is de bedoeling dat de leerling op deze manier leert plannen en reflecteren. De coaches van de havo werken intensief samen met het decanaat. Zo is het traject Loopbaan oriëntatie, LOB, verweven in het coaching programma.