beeldend

In de KunstKlas beeldend draait het om het maken van krachtige beelden. Dat begint met goed kijken naar de wereld om je heen. De leerling wordt zich bewust van wat hij ziet en ontdekt ook dat iedereen anders naar dingen kijkt.

Er wordt begonnen met stillevens, portretten en landschappen. Later mag de leerling zelf keuzes gaan maken, waarbij het steeds vaker niet gaat om wat je ziet, maar wat je bedenkt. Een leerling leert met veel fantasie vorm te geven aan dingen die nog niet bestaan.

Bijvoorbeeld met grafische vormgeving: posters, verpakkingen en websites. Of het vangen van een emotie of actie in beeld. Tijdens de lessen komen verschillende middelen aan bod zoals tekenen, schilderen, grafiek, plastische vormgeving, constructieve techniek, fotografie, film en digital design.
Daarnaast worden voor de leerlingen ook regelmatig extra activiteiten georganiseerd, zoals een graffitiworkshop, een bezoek aan een dierentuin waarbij snel schetsen centraal staat, bezoek aan diverse musea in Nederland en Duitsland, ook is er een jaarlijkse expositie waarbij ouders en andere belangstellenden uitgenodigd worden.