Theater

In de theaterlessen leert de leerling toneelspelen vanuit basistechnieken, zoals conflict, transformatie en inleving, om daarmee het spel theatrale invulling en verdieping te geven. Verder leert de leerling creatief en vormgericht te denken, als speler én als theatermaker.

Er wordt een uitgebalanceerd programma geboden met onder meer improvisatie, teksttoneel en bewegingstheater. De docenten zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leerling als theatermaker en als mens.

Om de vorderingen te illustreren zijn er meerdere keren per jaar presentaties op school. Er wordt meestal vanuit een thema of onderwerp gewerkt. Deze hebben vaak een verbinding met de actualiteit. De dramalessen stellen leerlingen in staat om kritisch over hun omgeving en de wereld om zich heen na te denken. Ze leren hier op een originele, creatieve en associatieve manier uiting aan te geven en krijgen hiervoor in de loop van de 3 leerjaren steeds meer tools voor in handen. In het eerste jaar worden de leerlingen intensief begeleid door de docenten met betrekking tot de creatieve en theatrale keuzes die ze maken. In het tweede jaar worden de leerlingen uitgedaagd om binnen een gekaderde opdracht zelf theatrale keuzes te maken. In het derde jaar krijgen de leerling de mogelijkheid om autonoom theatrale keuzes te maken waarin hun eigenheid en de wereld centraal staan.

Ze leren hoe ze zich kunnen verhouden tot hun publiek, op welke manier je een boodschap kunt overbrengen, hoe je het publiek op het puntje van de stoel krijgt. Ze worden hier steeds zelfstandiger en kritischer in. Het maken van de presentatie is onderdeel van het curriculum en het illustreert daardoor goed wat de behandelde lesthema’s zijn van een bepaalde periode.