Ontdek Wetenschapsoriëntatie 


Leer jij het liefst door zelf te ontdekken? Dan vind je het vak Wetenschapsoriëntatie (WON) vast leuk. Bij ons krijg je dit vak al in de brugklas vwo en vwo/havo. We geven WON ook in de andere leerjaren op het vwo. Bij WON draait het allemaal om ontdekken, ontwikkelen en onderzoeken. Je leert om goede vragen te stellen, een methode te kiezen, te experimenteren, te observeren en te presenteren. Hiermee leg je jouw basis voor kritisch denken, een vaardigheid die in de wereld van nu, die voor een groot deel draait om meningen en ‘likes’, goed van pas komt. Bovendien helpt het je in je vervolg-opleiding op de universiteit of op het hbo.

Wij zijn aangesloten bij het WON-netwerk (Wetenschapsoriëntatie Nederland), dit is een netwerkorganisatie van ruim 50 scholen in Nederland die zich inzet voor pre-wetenschappelijk onderwijs. Het doel hierbij is leerlingen extra uitdaging bieden en een kritische en onderzoekende houding stimuleren. Bovendien krijgen de leerlingen zo iets extra’s mee als voorbereiding op hun studie. De vaardigheden die geleerd worden bij dit vak, sluiten namelijk aan bij een (universitaire) vervolgstudie. De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden, vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk portfolio, dat zij meekrijgen bij hun diploma.

Ontdekken, verdiepen en uitdagen, dat willen we bereiken. Dit vak biedt jou de mogelijkheid om te excelleren op creatief en wetenschappelijk vlak en laat ook zien dat onderzoek doen gewoon ontzettend leuk is!