Topsport Talentschool (LOOT)

klik op onderstaande ppt voor de volledige presentatie
Het Sint-Joriscollege biedt al ruim twintig jaar de combinatie van studie en topsport aan en maakt deel uit van de Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport (LOOT) en is daarmee een officiële Topsport Talentschool.

Een Topsport Talentschool (LOOT) is bedoeld voor leerlingen die in een bepaalde sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Toelating tot het project is alleen mogelijk als de leerling een talentenstatus heeft (Belofte, Nationaal talent, Internationaal talent). Deze talentenstatus wordt bepaald door de desbetreffende sportbond in overleg met NOC*NSF. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting LOOT.

Wanneer een leerling geen officiële talentenstatus heeft, maar wel in het bezit is van een Regio Status, komt de leerling in aanmerking voor topsport faciliteiten. Deze faciliteiten zijn echter beperkter dan de LOOT faciliteiten. De Regio Status, waar vaste toelatingscriteria voor zijn, wordt toegekend door de school na overleg met de sportbond.

Het Vakcollege Eindhoven , Praktijkschool Eindhoven, Helder en Antoon Schellenscollege vormen samen Parmant Scholen en mogen daardoor dezelfde topsport faciliteiten bieden.