Wetenschapsoriëntatie op het Sint-Joriscollege: Ontdek jezelf en de wereld


Tegenwoordig leven we in een wereld die voor een groot deel draait om meningen en ‘likes’. Het Sint-Joriscollege vindt het dan ook extra belangrijk om te leren hoe je een mening onderbouwt, hoe je een ontwikkeling onderzoekt en hoe je goede vragen stelt.

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn wij daarom gestart in de brugklas havo/vwo en vwo met het vak Wetenschapsoriëntatie (WON). In deze lessen leren leerlingen stap voor stap wat onderzoek doen inhoudt en hoe zij dit zelf uitvoeren. Ontdekken, ontwikkelen en onderzoeken staan hierbij centraal. De leerlingen doorlopen in deze lessen alle stappen die horen bij onderzoek doen: vragen stellen, een methode kiezen, experimenteren, observeren en presenteren. Doordat ze zelf een onderzoeksvraag kiezen, verdiepen zij zich in onderwerpen die hen interesseren. Dit motiveert en legt de basis voor kritisch denken.

’t Joris is aangesloten bij het WON-netwerk (Wetenschapsoriëntatie Nederland), dit is een netwerkorganisatie van ruim 50 scholen in Nederland die zich inzet voor pre-wetenschappelijk onderwijs. Het doel hierbij is leerlingen extra uitdaging bieden en een kritische en onderzoekende houding stimuleren. Bovendien krijgen de leerlingen zo iets extra’s mee als voorbereiding op hun studie. De vaardigheden die geleerd worden bij dit vak, sluiten namelijk aan bij een (universitaire) vervolgstudie. De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden, vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk portfolio, dat zij meekrijgen bij hun diploma.

Verwonderen, verdiepen en uitdagen, dat willen we bereiken. Dit vak biedt leerlingen de mogelijkheid biedt om te excelleren op creatief en wetenschappelijk vlak, maar laat ook zien dat onderzoek doen gewoon ontzettend leuk is!

Voor meer informatie bekijk de website van de WON akademie of Bekijk onze eigen video door hieronder op de foto te klikken.