Gelukkig gezonde jeugd

Gelukkig gezonde jeugd

Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor jou en je kind?

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder of verzorger ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare schoolleeftijd ontwikkelen zich razendsnel. Dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidszorg helpen.

Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, gedragswetenschapper en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar. 

KLIK hier voor meer informatie

Media
  • jgz