Afwezig en ziekmelden

Het is mogelijk dat een leerling wegens ziekte of andere medische redenen soms niet op school aanwezig is.

* Weet een leerling dat van tevoren, bijvoorbeeld bij een medische ingreep, dan moeten de ouder(s) vooraf een e-mail sturen aan
sjc-verzuim@parmantscholen.nl, waarin wordt aangegeven welke dag/dagen en welk uur/uren gemist worden.
Ook moet de reden van verzuim worden vermeld.

* Soms weet een leerling pas op de dag zelf dat hij/zij niet naar school kan komen. In dat geval sturen de ouder(s)/verzorger(s) voor 08.30 uur een e-mail aan sjc-verzuim@parmantscholen.nl.

* Het komt voor dat een leerling tijdens een lesdag ziek wordt.
Onderbouwleerlingen melden zich dan altijd bij EK2. Mavo 3 en 4 leerlingen melden zich in het T-gebouw (bij afwezigheid op het Leerplein). Bovenbouwleerlingen en leerlingen van havo 3 en vwo 3 melden zich in het Studiehuis bij de toezichthouder of bij de teamleider.

Wij bellen altijd naar de ouder(s)/verzorger(s) om te melden dat hun zoon/dochter ziek naar huis komt.
De leerling mag pas naar huis als hij/zij toestemming heeft gekregen van de ouder(s)/verzorger(s).

Als de leerling is hersteld, dan sturen ouder(s)/verzorger(s) een e-mail aan sjc-verzuim@parmantscholen.nl

LET OP: zet in de onderwerp regel altijd de naam en klas van de leerling

AANVRAGEN VERLOF

Verlof voor bijvoorbeeld een jubileum of bruiloft , dient altijd aangevraagd te worden bij de teamleider van het betreffende leerjaar.

LET OP: zet in de onderwerp regel altijd de naam en klas van de leerling