Wie zijn wij en waar staan we voor?

 
Het Sint-Joriscollege is een scholengemeenschap voor vwo, havo en mavo waar elke leerling telt. Alle leerlingen met een passend advies zijn welkom op onze school.

Wij bieden leerlingen volop mogelijkheden om zichzelf en de wereld te ontdekken en hun talenten en interesses te ontwikkelen.
Wij bieden een breed scala aan speciale projecten en programma’s. Denk bijvoorbeeld aan onze Sportklassen, KunstKlassen en het vak wetenschapsoriëntatie (WON) dat in schooljaar 2020-2021 is ingevoerd.
Wij zijn de enige Topsport Talentschool (EVOT) in de wijde omgeving en Cultuurprofielschool. Daarnaast bieden wij als Brainportschool toekomstgericht onderwijs. Nauw samenwerken met onze omgeving is daarvoor heel belangrijk. En onze betrokkenheid bij de wereld buiten de school zie je ook terug in onze sociaal-maatschappelijke projecten, zoals onze succesvolle jaarlijkse expeditie naar Zuid-Afrika.

Leerlingen die hun talenten en interesses in de volle breedte willen ontdekken, zijn op het Sint-Joriscollege het best op hun plek.
We stimuleren en begeleiden leerlingen niet alleen om hun talenten en interesses op elk denkbaar vlak te ontdekken, maar ook om die te ontwikkelen en te groeien als mens.
Daarom bieden we leerlingen kansen en volop gelegenheid om uit te blinken en hun eigen kracht te voelen.

Op ’t Joris kunnen leerlingen makkelijk doorstromen van mavo naar havo en van havo naar vwo. We helpen hen als zij tegen problemen aanlopen en hechten aan een goede, ontspannen sfeer.

Leerlingen die zich fijn voelen, ontwikkelen zich beter. De kans dat een leerling op onze school boven verwachting gaat presteren, is groot. Onze onderwijsresultaten zijn uitstekend.

We vertrouwen er op dat u alle informatie op deze website kunt vinden. Mocht u onverhoopt vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen aan info-sintjoris@parmantscholen.nl