Menu


WELKOM!  

’t Joris wil de ambities van leerlingen waarmaken. Dit betekent dat we alle leerlingen begeleiden en helpen om datgene wat ze graag willen te realiseren. Wij willen er voor zorgen dat elke leerling bij het verlaten van de school zelfbewust is en is toegerust voor het nemen van vervolgstappen die bij hem of haar passen. Daarnaast zorgen we ervoor dat elke leerling de ontwikkelde kennis en vaardigheden effectief in kan zetten in de maatschappij.

’t Joris is een school voor vwo (atheneum), havo en mavo/vmbo-t. In de brugklas worden leerlingen geplaatst die van de basisschool een advies vwo, havo of mavo hebben gekregen. Wij laten géén leerlingen toe die een advies vmbo kader of -beroepsgerichte leerweg hebben gekregen. In het eerste leerjaar worden leerlingen in drie verschillende soorten klassen geplaatst, te weten:

– vwo  
– vwo/havo 
– havo/mavo  

Het Sint-Joriscollege is een scholengemeenschap. Deze keuze hebben wij bewust gemaakt. Een school moet haar leerlingen voorbereiden op leven en werken, als actief burger, in de samenleving.

En die samenleving is open, bont en gevarieerd. Jonge mensen komen in contact met groepen en personen die een andere achtergrond en andere waarden en normen hebben. Voorbereiden op deze maatschappij kan alleen als ook de school, als oefenplaats, die verschillen binnen haar gemeenschap laat zien.

De aandacht voor de basiswaarden van onze samenleving is ook in het onderwijsprogramma van de school terug te vinden.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl