Menu


Op het Sint-Joriscollege hebben we drie verschillende brugklassen:

- mavo/havo
- havo/vwo
- vwo

Aanmelden kan met een mavo, havo of vwo advies. Dit advies dient ondersteund te worden met de gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt.

vwo-klas       advies basisschool is vwo
vwo/havo-klas  advies is vwo, vwo/havo of havo
havo/mavo*-klas         advies is havo/mavo* of mavo

*In plaats van mavo mag je ook lezen vmbo-theoretisch

Naast de normale inschrijving kunnen leerlingen zich ook aanmelden voor de KunstKlas, de Sportklas of het programma Topsport Talentschool (LOOT). Je kunt dit aangeven op het formulier en het gesprek tijdens de aanmelding is dan, indien mogelijk,  met mensen uit de verschillende programma’s.

Leerlingen met een speciale begeleidings- of ondersteuningsvraag, melden zich aan tussen 29 januari en 2 februari 2018. Voor het maken van een afspraak voor deze aanmelding, kunt u een mail sturen aan m.vandongen@sghetplein.nl.

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie vallen hier niet onder, voor hen is een vooraanmelding dus niet nodig.

 

De reguliere inschrijfdagen zijn op 4, 5 en 6 maart 2019.

Inschrijftijden:

Maandag en dinsdag van 16.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur

Woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

De toelatingscommissie baseert zich bij plaatsing op het advies van de basisschool dat in januari/februari gegeven is. Wordt dit advies daarna door de basisschool bijgesteld dan baseert de toelatingscommissie zich bij plaatsing op het meest recente advies van de basisschool.

De beslissing van de toelatingscommissie wordt voor de meivakantie aan iedereen toegezonden.

Leerlingen die willen instromen in de hogere leerjaren kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek. Stuur een mail naar info-sintjoris@sghetplein.nl met vermelding van de afdeling en het leerjaar waarop je wil instromen. De teamleider van de betreffende afdeling zal contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Leerlingen die willen instromen in het topsporttraject, worden uitgenodigd door een van de begeleiders van de topsport afdeling. Voor het maken van een afspraak kunt u eveneens een mail sturen aan info-sintjoris@sghetplein.nl 
Wij vinden het prettig als ouders samen met de leerlingen komen voor de aanmelding. Voor de inschrijving hebben we je BSN (BurgerServiceNummer) en het IBAN nummer van een van je ouder(s)/verzorger(s) nodig. Daarnaast moet je het aanmeldformulier meenemen dat je gekregen hebt op de basisschool (alleen voor leerlingen uit de regio Eindhoven). Leerlingen van buiten de regio, die dus geen formulier hebben ontvangen, willen we vriendelijk vragen om het BRIN-nummer van de basisschool mee te nemen.

 
Om ingeschreven te kunnen worden, moet je het volgende meenemen:
- je BSN (BurgerServiceNummer) 
- recente onderzoekgegevens die van belang zijn bij je begeleiding 
- het aanmeldformulier (als dit op de basisschool uitgereikt is)
- IBAN nummer van een van je ouder(s)/verzorger(s)
- Een geldig legitimatiebewijs zodat wij dit ter plekke kunnen controleren, een kopie is niet nodig

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl